Chương trình đào tạo bảo vệ : Học viên được chính thức đào tạo tại trung tâm dịch vụ an ninh công ty bảo vệ Đất Việt trong 02 tháng, gồm có 01 tháng lý thuyết và 01 tháng thực hành tại mục tiêu bảo vệ. Trong thời gian đào tạo học viên tiếp tục được […]

Read More