ho_so_nang_luc

Công ty bảo vệ Đất Việt | Hồ sơ năng lực – Nguồn nhân lực cung cấp dịch vụ dồi dào, đội ngũ nhân viên trẻ, khoẻ có nghiệp vụ chuyên sâu, có kinh nghiệm xử lý các tình huống nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của Quý khách hàng.

Cơ chế quản lý thích ứng, khoa học: đội ngũ quản lý có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm quản lý, được trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật và nghề nghiệp bảo vệ, có tinh thần trách nhiệm thực hiện theo cơ chế giám sát năng động và thường xuyên nhằm thực hiện các cam kết với khách hàng.

Công ty bảo vệ Đất Việt được thành lập từ năm 2003, đến nay hệ thống khách hàng do công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ được phát triển nhanh chóng ( trên 500 lượt khách hàng) trong phạm vi cả nước, đặc biệt là Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng. Các khách hàng của công ty hoạt động trên nhiều lĩnh vực: Đầu tư, quản lý cho thuê bất động sản; Đầu tư tài chính; Ngân hàng; Đại sứ quán, các trụ sở cơ quan, nhà máy, xí nghiệp sản xuất, dịch vụ, siêu thị, bệnh viện, trường học vv.…; do đó công ty đã có kinh nghiệm đa dạng hoá hệ thống quản lý của mình.

Khả năng tài chính của công ty: Công ty bảo vệ Đất Việt cam kết bồi thường đầy đủ, nhanh chóng cho mọi tổn thất của Quý khách hàng theo điều khoản đã ghi trong hợp đồng với khách hàng bằng hình thức do công ty hoặc cơ quan kinh doanh bảo hiểm mà công ty tham gia thanh toán cho cialis pills for sale Quý Khách hàng – Công ty bảo vệ Đất Việt.

Các bài viết liên quan

Tên của bạn:
Email của bạn:
Điện thoại:
Địa điểm bảo vệ:
Nhu cầu bảo vệ: