Sự cạnh tranh nào cũng đem lại sự phát triễn nhưng đôi lúc không tìm hiểu kỷ sẽ lẫn lộn không phân biệt được đâu là dịch vụ bảo vệ có uy tín, chất lượng và đâu là dịch vụ kém chất lượng. Nếu không có cách nhìn nhận chuẩn sát, không có sự chọn […]

Read More

(Cong ty bao ve ở Cần Thơ) – Mô hình “ánh sáng an ninh” được H. Đức Linh (Bình Thuận) phát động đã phát huy nhiều hiệu quả trong phong trào bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.    Sau một thời gian ngắn triển khai mô hình “ánh sáng an ninh”, tất cả các […]

Read More