Công ty bảo vệ uy tín Đất Việt: Sau lời đề nghị của Việt Nam về việc xả nước cứu hạn đồng bằng sông Cữu Long, hôm qua Trung Quốc tuyên bố nước này sẽ xả nước từ một đập ở tỉnh Vân Nam xuống hạ lưu sông Mekong đến ngày 10/4 để cứu hạn ở […]

Read More