Công ty bảo vệ tài sản chia sẻ: Sau quá trình giam giữ tội phạm Dương để mở rộng điều tra, cơ quan công an Bình Phước đã biết được ngoài 2 hung thủ giam giữ còn có một đồng phạm cùng Dương tham gia giết hại gia đình ông Mỹ nhưng kế hoạch đã bị […]

Read More