Thấy vết trám lỗ thông hơi hầm rút được bịt kín nhưng mùi tử khí vẫn nồng nặc, nghi chị bị sát hại, hai người em phá dỡ hút nước, phát hiện xương người, công ty bảo vệ Đất Việt đưa tin. Một ngày cuối tháng 12/2009, hai thanh niên quần áo xộc xệch, vẻ […]

Read More