Công ty bảo vệ nhà hàng – Gia đình nhà trai tố cô dâu đã cầm toàn bộ số tiền, vàng nữ trang bỏ trốn ngay sau tiệc cưới tại hà hàng. Anh Nguyễn Vũ Đăng (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM) chia sẻ cùng công ty bảo vệ nhà hàng rằng, khoảng tháng 5/2013, anh gặp […]

Read More