Dịch vụ bảo vệ – Một đội gồm 25 người ngày đêm túc trực, canh gác bảo vệ tại khu an táng Đại tướng và hướng dẫn người dân vào viếng người. Ngày 19/10, đã tròn nửa tháng sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp vĩnh biệt chúng ta. Đến hôm nay, nếu ai tận mắt […]

Read More