bảo vệ sự kiện

bảo vệ sự kiện

Bảo vệ sự kiện trai đẹp Thái Lan Nick Kunatip đến Việt Nam

Vệ sỹ Đất Việt nhận nhiệm vụ tháp tùng Nick Kunatip ở Việt Nam. Theo kế hoạch quảng bá của đơn vị tổ chức sự kiện. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08/09/2015 dàn diễn viên chính của phim “Trai Đẹp Thời Nay” đã đến Việt Nam. Ngay khi xuống sân bay, họ hoàn toàn bất […]
Xem thêm