dịch vụ bảo vệ đoàn phim

bảo vệ cung cấp dịch vụ bảo vệ đoàn làm phim

Đất Việt triển khai dịch vụ bảo vệ đoàn phim ‘King Kong’ tại Quãng Bình

Ngày 18/02/2016 đội ngũ nhân viên công ty bảo vệ Đất Việt có mặt để chuẩn bị công tác bảo vệ đoàn phim tại Quãng Bình, dịch vụ bảo vệ đoàn phim đưa tin. >>Bảo vệ đoàn làm phim “Kong: Skull Island” đến Việt Nam Đầu tháng 1, Bộ Văn hóa Thể thao và Du […]
Xem thêm