dịch vụ bảo vệ tại nha trang

bảo vệ tại Nha Trang

Bảo vệ tại Nha Trang đưa Hotline để báo tin ăn xin được thưởng tiền

Bảo vệ tại Nha Trang cập nhật TP tiếp theo đã thực hiện việc lập đội chuyên trách, đường dây nóng tiếp nhận thông tin báo về người lang thang, ăn xin được thưởng tiền 100.000 đồng cho những ai báo tin. Ông Nguyễn Sỹ Khánh – Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) […]
Xem thêm