dich vu bao ve tai san

công ty bảo vệ chuyên nghiệp

Trộm có thể mở cửa xế hộp trong 15 giây | công ty bảo vệ chuyên nghiệp

Với xe có chốt khóa lộ ra trên kính, chỉ cần lồng sợi dây vào, xoay nhẹ… kéo ngược lên là khóa cửa đã được mở (công ty bảo vệ chuyên nghiệp).
Xem thêm
dịch vụ bảo vệ

Người phụ nữ đeo hơn trăm cây vàng trên người | dịch vụ bảo vệ tài sản

Một người phụ nữ làm nghề bán đồ hàng mã trước cổng đền Sòng Sơn (Thanh Hóa – dịch vụ bảo vệ tài sản) đeo trên người hơn trăm cây vàng, khiến ai đi qua cũng ngó nhìn.
Xem thêm
Dich vu bao ve

Dich vu bao ve Đất Việt | Con nuôi được hưởng thừa kế như con đẻ

(Dich vu bao ve Đất Việt) Dựa trên nguyên tắc không phân biệt đối xử trong quan hệ hôn nhân và gia đình, pháp luật quy định những người cùng hàng thừa kế sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau mà không phân biệt con đẻ, con nuôi.
Xem thêm